+36 83 310 542

Diabetológia

Gyermekkorom Pécshez köt, itt végeztem el az iskoláimat. A
Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát, általános orvostanból.
Friss diplomásként Miskolcon helyezkedtem el a Vasgyári Kórházban. Első szakvizsgámat
üzemorvostanból, majd nem sokkal ezután belgyógyászatból szereztem. Belosztályos és belgyógyászati
szakrendelői munka mellett később egy háziorvosi praxist is működtettem, Mezőcsáton.
Kiemelten a diabetológiával 2002 óta foglalkozom. A diabetológiai licensz képesítést az első
vizsgalehetőséget kihasználva szereztem meg.